Termeni și condiții

Panamea.bike este administrat de SC LITE GLOBAL MOBILITY SRL

Acceptarea termenilor și condițiilor reprezintă un contract de vânzare-cumpărare încheiat între Client și SC LITE GLOBAL MOBILITY SRL, în calitate de deținător al site-lui și implicit al magazinului on-line, care sa va numi în continuare Panamea.

1. DEFINIȚII
Vânzător – Societatea SC LITE GLOBAL MOBILITY SRL având următoarele date de identificare: CUI: RO42109543, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/406/2020, având capital social în valoare de 200 de lei și sediul în Sos. Pantelimon nr. 225, Bloc 66, scara 5, etaj 9, ap. 212, sector 2, București, e-mail comenzi@panamea.bike.

Cumpărător – persoana fizică / persoana juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și plasează o Comandă.

Client – persoana fizică / persoana juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Panamea (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între Panamea și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoana fizică / juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client / Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, Facturi fiscale, Garanții bunuri, etc.). Acestea pot fi vizualizate numai de titularul Contului. Cumpărătorul / Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca și publice oricând, direct din Contul sau, secțiunea Favorite.

Site – domeniul Panamea.bike și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanța încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

• toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat / colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
• informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Document – prezentele Termene și Condiții

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Panamea, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, așa cum este prevăzut de legislația în vigoare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client / Cumpărător.
Pentru motive justificate, PANAMEA își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului / Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră ca în baza conduitei sau a activității Clientului / Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel marca Panamea. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul / Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienți al Panamea, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor menționate mai sus.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Panamea își rezervă dreptul de a cere Clienților / Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. Panamea poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Panamea are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A. SC LITE GLOBAL MOBILITY SRL este plătitoare de TVA.

3.6. În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul / Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții Panamea.

3.7. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.9. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terța parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Panamea, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului / Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Panamea, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Panamea asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Panamea.

5.3. Orice Conținut la care Clientul / Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Panamea și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Panamea cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul / Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care Panamea conferă Clientului / Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul / Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Panamea pentru respectivul Client / Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Panamea și/sau al angajatului/prepusului Panamea care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.
5.8. Adresa de e-mail unde poate fi raportată orice eventuală încălcare a dreptului de autor sesizată pe site este comenzi@panamea.bike.

6. COMANDA

6.1. Clientul / Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului / Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de către acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesara contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plătii online;
6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Panamea, în cazul plății online;
6.4.3. datele furnizate de către Client / Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 30 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.
Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separate;
– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.
6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va trebui să contacteze Vânzătorul la adresa comenzi@panamea.bike.

6.5. În cazul în care Clientul / Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze produsul în forma și aspectul în care a fost livrat. Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii. În cazul în care Comanda este achitată iar produsul returnat îndeplinește condițiile de mai sus: asupra cărora nu au fost efectuate intervenții neautorizate, nu prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice sau cărora nu le lipsesc accesorii, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
6.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
6.5.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar -> prin virament bancar;
6.5.3. pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.

6.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.7. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.
La predare, se vor verifica starea în care este predat bunul și dacă au fost aduse daune stipulate , atunci din preț se va scădea suma aferentă aducerii la starea inițială a bunului.
7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
7.1.1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
7.1.2. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
7.1.3. furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
7.1.4. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
7.1.5. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;
7.1.6. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

8. CONFIDENTIALITATE
8.1. Panamea va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Panamea nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a Panamea, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Panamea: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care Panamea poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.

10. FACTURARE – PLATĂ

10.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului Panamea.bike includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plata și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Panamea, cu excepția Bunurilor și/sau Serviciilor vândute de partenerii Panamea, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

10.5. Prin aceasta modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de Panamea, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Panamea în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patru zeci și opt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: comenzi@panamea.bike.

10.8. Plata electronică este o modalitate rapidă de plată on-line cu cardul, care constă în efectuarea plății printr-un singur click prin utilizarea Tokenului aferent cardului, fără a mai fi nevoie de introducerea detaliilor aferente cardului de plata la fiecare Tranzacție.

10.11. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

11. LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau în magazinele partenere, conform opțiunii Clientului.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României. Livrările în alte țări vor fi supuse unor taxe suplimentare.

12. GARANȚII

12.1. Produsele comercializate pe site-ul nostru beneficiază de garanția legală de conformitate. Bunurile sunt noi (excepție Bunurile resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

12.2. În cazul Bunurilor vândute și livrate de Panamea, certificatele de garanție fie sunt emise direct de Panamea, fie sunt emise de către un Partener Panamea.
12.3. În cazul Bunurilor vândute și livrate de Panamea prin parteneri, Cumpărătorul va primi la livrare pentru fiecare Bun care beneficiază de garanție un certificat de garanție.
12.4. Pentru o corecta comunicare a certificatului de garanție aferent Bunului din Comandă, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.
Prin aceasta modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său de pe panamea.bike, va deține o evidență a certificatelor de garanție emise de Panamea, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.
În cazul în care aceste informații sunt indisponibile pentru 48 (patru zeci și opt) de ore în contul de client, va rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: comenzi@panamea.bike.

12.5. În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service partener Panamea. Lista cu service-urile partenere se oferă la cerere pe adresa comenzi@panamea.bike.
12.6. Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patru zeci și opt) de ore de la recepția mărfii pe adresa comenzi@panamea.bike. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

12.7. În cazul Bunurilor resigilate, certificatul de garanție este emis de către Panamea, iar garanția poate să acopere o perioadă diferită față de perioada de garanție a aceluiași Bun nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată în certificatul de garanție pentru fiecare Bun resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui Bun resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate și beneficiază de aceleași servicii dacă nu este stipulat altfel în pagina produsului.

13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

14. RĂSPUNDERE

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

14.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

14.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

14.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

14.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Panamea, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1 Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata, Panamea are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.
Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, telefon, adresa (domiciliu/reședință), e-mail, date de geolocalizare/date de trafic, adrese IP.

16.3. Scopul colectării datelor este:
– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achiziționate,
– trimiterea de newsletter-e și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS), în cazul în care Cumpărătorul / Utilizatorul / Clientul și-a dat acordul prin bifarea căsuței în care se specifică acceptarea acestor condiții.

16.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comanda Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale sa fie incluse în baza de date a Panamea și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

16.5. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

16.6. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
De asemenea, datele dumneavoastră transmise către Panamea sunt în siguranță datorită certificatului COMODO SSL.

17. FORȚĂ MAJORĂ

17.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

17.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

18. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Panamea și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Iași.

19. INFORMAȚII PRIVIND DEȘEURILE METALE NEFEROASE

19.1. Deșeurile de metale neferoase pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat.
Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile neferoase, clienții vor avea în vedere următoarele:

19.1.1. cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de metale neferoase și de a colecta separat aceste deșeuri
19.1.2. colectarea acestor deșeuri se va efectua prin serviciul public de colectare și prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectare

20. INFORMAȚII PRIVIND DEȘEURILE DE BATERII ȘI ACUMULATORI

20.1. Conform directivei 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, utilizatorii finali au obligația să se debaraseze de deșeurile de baterii sau acumulatori portabili la un punct de colectare dedicat.

20.2. Pentru mai multe detalii privind centrele de reciclare a bateriilor și a acumulatorilor, vă rugăm să consultați adresa https://hartareciclarii.ro/material/baterii/

Pentru informații suplimentare, puteți trimite email la adresa comenzi@panamea.bike.

Despre Panamea

SC LTE GLOBAL MOBILITY SRL este o companie românească care oferă soluții de mobilitate urbană, ca biciclete și trotinete electrice sub marca PANAMEA.

CUI: RO42109543, Reg. Com. J40/406/2020