Garanție

SC DOTRO MEDIA SRL oferă o garanție de 24 luni de la data cumpărării bicicletei, în conformitate cu normele prevăzute de Legea 449/2003 modificată și OG 21/1992 republicată, cu privire la bunurile de folosință îndelungată. Asigurarea garanției constă în repararea bicicletei sau înlocuirea ei – după caz – în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data depunerii reclamației de către cumpărător la unitatea vânzătoare, conform Legii 449/2003 modificată. Perioada de garanție a bicicletei se prelungește cu timpul scurs de la data depunerii reclamației, până la data recuperării bicicletei în stare de funcționare. Reclamațiile făcute în perioada de garanție de către cumpărător vor fi luate în considerare numai în cazul prezentării facturii/bonului de casă și a certificatului de garanție având toate rubricile completate.

1. DREPTURILE CONSUMATORULUI sunt cele prezentate in legea 449/2003 modificată (versiune actualizată la data de 27/12/2008), capitolul III.
• Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existente la momentul când au fost livrate produsele, în conformitate cu art. 9.;
• În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, repararea produsului în funcţie de opţiunea sa, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care aceasta solicitare este imposibilă sau disproporţionată, art. 11.
• Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră.

2. CONDIȚII DE PIERDERE A GARANȚIEI

• Deteriorări și defecțiuni cauzate de transportul necorespunzător efectuat de cumpărător;
• Pierderea certificatului de garanție având rubricile completate;
• Dacă seria bicicletei sau culoarea ei nu corespund cu seria sau culoarea înscrise în certificatul de garanție.
• Defecțiuni provocate de cumpărător prin utilizarea necorespunzătoare a produsului, contrar recomandărilor din manual (loviri, accidente, suprasarcină, acrobații, sărituri;)
• Bicicleta nu a fost folosită conform instrucțiunilor de folosire și întreținere;
• Intervenții efectuate în perioada de garanție de către persoane neprofesioniste;
• Folosirea bicicletei în alte scopuri decât cele pentru care a fost creată;
• Depozitare incorectă, în condiții necorespunzătoare: afară sau în condiții insalubre;
• Bicicleta prezinta urme de lovituri, îndoiri;
• Neefectuarea reviziilor tehnice periodice: cel puțin o dată pe an;
• Nerespectarea pașilor de asamblare prezentați în Manual de Utilizare înainte de prima utilizare, duce la pierderea garanției.

3. OBIECTUL GARANȚIEI

SC DOTRO MEDIA SRL OFERĂ GARANŢIE DE 5 ANI LA CADRU ŞI FURCĂ, DACĂ S-AU RUPT, DAR FĂRĂ SĂ
PREZINTE URME DE LOVITURI.

• Butucii față și spate – se schimbă dacă apar fisuri sau defecțiuni ascunse ale cuvetei. Nu se schimbă dacă prezintă urme de lovituri ale axului sau jantei
• Jantele – se schimbă dacă sunt fisurate fără a prezenta urme de lovituri. Nu se schimbă în cazul constatării folosinței în stare descentrată
• Foaie de angrenaj – se schimbă dacă se produc deformări, ruperea brațului pedalier sau a dinților fără urme de lovituri. Nu se schimbă dacă prezintă defecțiuni la partea filetată.
• Pinionul – se schimbă dacă se rupe clichetul sau unul din dinți. Nu se schimbă dacă se intervine asupra lui sau dacă se constată că acesta nu a fost întreținut corespunzător.
• Manetele de frână – se schimbă dacă prezintă defecțiuni de fabricație, fără urme de lovituri. Nu se schimbă dacă se constată ruperea din cauza blocării cablurilor de frână.
• Lanțul – se schimbă numai dacă prezintă defecte de fabricație.
• Ghidonul și suportul de ghidon (pipa) – se schimbă daca prezinta fisuri din fabricație, fără urme de lovituri.
• Pedalele – se schimbă numai dacă prezintă defecțiuni de fabricație, fără urme de lovituri. Dacă acestea prezintă urme de lovituri, atrage și pierderea garanției asupra foii de angrenaj. Nu se schimbă dacă partea filetată este afectată din cauza nerespectării indicațiilor de montare din Manualul de Utilizare.
• Axul pedalier – se schimbă dacă prezintă defecte de fabricație.
• Frâna – se schimbă dacă prezintă urme de fisurare, defecte de fabricație, fără urme de lovituri.
• Anvelopele – vor fi înlocuite dacă prezintă defecte de fabricație. Nu se vor înlocui dacă prezintă urme de folosire: tăieturi, uzură neuniformă din cauza frânării sau urme de uzură normală.

IMPORTANT! Se poate pierde garanția pe unul sau mai multe din componentele de mai sus, în condițiile enumerate anterior, fără să afecteze însă garanția pe restul componentelor.
Garanția acordată pe piesele considerate consumabile, (lanț, pedale, anvelope) este de 30 zile, de la data cumpărării produsului și este valabilă, doar la dovedirea de către consumator a defectelor de fabricație și cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare recomandate de comerciant.
Consumatorul are obligația să verifice starea de funcționare a produsului în momentul cumpărării și să respecte instrucțiunile din Manualul de Utilizare al produsului.
• Pentru cablurile și cămășile lor, saboții de frână, camerele, ventilele și șaua, consumatorul poate reclama schimbul lor, doar în momentul cumpărării.
• Centrarea roților nu intră în garanție, deoarece descentrarea se produce din cauza folosirii necorespunzătoare (sărituri, treceri peste obstacole și/sau gropi, întoarceri, derapaje laterale).
• Dacă axele roților, față/spate sunt îndoite din cauza folosirii necorespunzătoare, (sărituri, treceri peste obstacole și/sau gropi) butucii își pierd garanția.

4. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A BICICLETEI
Înainte de prima utilizare, se efectuează următoarele verificări:
• Funcționarea eficientă a frânelor;
• Presiunea aerului în roți;
• Înălțimea șeii și a ghidonului și asigurarea că nu se pot roti;
• Strângerea corectă a piulițelor de fixare a roților;
• Strângerea corectă a piulițelor/șuruburilor de fixare, în special a suspensiilor și a ghidonului;
• Dotarea cu far, stop spate, catadioptri pe roți în cazul circulării pe timp de noapte;
• Dotarea cu avertizor sonor.

Conform legislației europene, la care România s-a aliniat, bicicletele din categoria city/oraș trebuie să conțină următoarele accesorii: dispozitive de iluminat, semnalizare acustică și optică.
Pentru a circula pe drumurile publice, utilizatorul bicicletei este obligat să cunoască și să respecte legislația actuală privind modul de circulație.

FOARTE IMPORTANT!
Conform legislației române în vigoare, cu privire la circulația pe drumurile publice, bicicliștii sunt obligați să poarte echipament de protecție (cască de protecție, cotiere, genunchiere).

5. REVIZIILE TEHNICE

În perioada de garanţie, reviziile tehnice, precum şi eventualele lucrări de reparaţie se vor realiza numai în centrele service partenere. Pentru detalii, contactați-ne la comenzi@panamea.bike.
Revizia tehnică se face periodic, odată la 6 luni. Ea nu este gratuită, deoarece presupune: atât verificarea amănunţită a bicicletei dvs, (constatare gratuită), cât şi reglaje frâne, curăţare şi ungere sisteme de angrenare, alte operaţii necesare întreţinerii bicicletei cât şi siguranţei dvs. Rezultatele reviziilor efectuate se completează în certificatul de garanție de către unitatea service parteneră care a efectuat revizia.

ATENŢIE ! Neefectuarea reviziilor atrage după sine pierderea garanţiei.
Atelierele service partenere asigură asistenţă tehnică atât în perioada de garanţie, cât şi post garanţie, (contra cost).